Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Khoa May - Thiết Kế Thời Trang

Ngày đăng tin: 2/18/2011 10:36:42 AM  


NA


Giới Thiệu Khoa May - Thiết Kế Thời Trang

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Hệ đào tạo chính quy)
Sau khi học xong chương trình, học sinh đạt được những năng lực cụ thể như sau:
· Kiến thức:
- Trình bày được phương pháp đo trên cơ thể và trên sản phẩm, nguyên tắc thiết kế các chi tiết rập chủ quần áo nam,nữ, váy đầm, y phục truyền thống Việt Nam.
- Lựa chọn và sử dụng được các loại vật liệu may phù hợp với từng loại sản phẩm.
- Trình bày được quy trình sản xuất hàng may mặc và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm.
- Hiểu biết về lịch sử thời trang, tính chất, đặc điểm của mốt, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thời trang.
- Ứng dụng luật phối cảnh vào dựng hình (tĩnh vật).
- Ứng dụng màu sắc vào cách điệu hoa lá, côn trùng ,quần áo.Trang trí hình vuông ,tròn, đường diềm.
- Phác hoạ mẫu bằng phương pháp vẽ mẫu phẳng, bằng phương pháp vẽ thời trang,bằng phần mềm corel draw.
-- Học sinh tự thiết kế được trang phục ứng dụng trong đời sống.
· Kỹ năng:
- Sử dụng và điều chỉnh được máy may, một số máy chuyên dùng và các loại cữ.
- Tạo được rập chủ các chi tiết sản phẩm áo nam,nữ, váy,đầm,y phục truyền thống, tạo được rập biến đổi.
- Cắt may được các sản phẩm tự thiết kế.
- Điều hành được một tổ sản xuất nhỏ.
- Tìm được ý tưởng sáng tác để thiết kế hoàn chỉnh một story thời trang.
- Mô tả được trang phục bằng 3 phương pháp: Phác thảo phẳng, vẽ thời trang, corel draw.
· Tác phong, thái độ nghề nghiệp:
- Rèn luyện học sinh lòng yêu nghề say mê nghề nghiệp.
- Có tác phong công nghiệp, lao động có kỹ thuật, kỷ luật, đạt năng suất cao chất lượng và hiệu quả.
- Có khả năng tiếp thu và sử dụng công nghệ mới.
-- Có tình cảm đẹp và có nếp sống văn minh.
· Đạo đức lối sống:
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, có hiểu biết và tự hào về truyền thống dân tộc, có đạo đức.
- Hiểu biết đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.
- Có tinh thần làm chủ tập thể, có ý thức bảo vệ của chung không lãng phí, có lòng yêu nghề, hăng say trong lao động nghề nghiệp.
- Tinh thần kỹ luật cao, có năng lực tiếp thu sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp.
- Hiểu biết đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa việt nam, các đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
- Lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam.
-- Vị trí vai trò và nhiệm vụ của người kĩ thuật viên, người CNKT xã hội chủ nghĩa.
MỤC TIÊU MÔN HỌC
1/- Kỹ Thuật May
- May được các chi tiết sản phẩm y phục đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật
-- Hình thành thói quen tự học, rèn luyện thao tác nhanh nhẹn, chuẩn xác
2/- Máy & Thiết Bị May
- Mô tả được cấu tạo và công dụng của máy MB1K và một số loại máy chuyên dùng ngành may
- Sử dụng, điều chỉnh được các loại máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
- Gắn lắp, cân chỉnh được một số loại cữ gá lắp
-- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3/- Âu Phục Nam
- Trình bày được nguyên tắc thiết kế và biến đổi rập các loại quần áo nam
- Tạo rập, cắt, may được các sản phẩm trang phục nam
- Phân tích được nguyên nhân gây lỗi chất lượng sản phẩm. Trình bày được biện pháp phòng ngừa và khắc phục lỗi
-- Rèn luyện tính chuẩn xác, phát triển thói quen tự học
4/- Âu Phục Nữ
- Trình bày được nguyên tắc thiết kế và biến đổi rập các loại quần áo nữ
- Tạo rập, cắt, may được các sản phẩm trang phục nữ
- Phân tích được nguyên nhân gây lỗi chất lượng sản phẩm. Trình bày được biện pháp phòng ngừa và khắc phục lỗi
-- Rèn luyện tính chuẩn xác, phát triển thói quen tự học
5/- Vật Liệu May
- Nhận biết được chất liệu của các loại vải, trình bày được tính chất của từng loại
- Lựa chọn được vật liệu phù hợp với từng loại trang phục
-- Phát triển thói quen tự học, hợp tác và làm việc nhóm
6/- Công Nghệ May (Công nghệ sản xuất ngành may công nghiệp)
- Trình bày được quy trình sản xuất ngành may công nghiệp
- Phân tích được các sản phẩm may, lập quy trình và xây dựng được bộ tài liệu kỹ thuật đối với từng mã hàng cụ thể
-- Thiết kế chuyền, cân đối, tổ chức triển khai và điều hành được một tổ sản xuất nhỏ
7/- Quản Lý Chất Lượng
- Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng
-- Trình bày được phương pháp, nội dung, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may.
8/- Môn váy đầm :
Sau khi học xong môn học này,học viên có khả năng :
- Thiết kế và cắt may được một số kiểu váy thông dụng (váy chữ A, váy túm, váy xếp plis ngược, váy nhún, váy 4 mảnh, 6 mảnh, 8 mảnh, váy gài chồm) và các kiểu đầm có cup chân ngực hở vai
-- May và ráp sản phẩm đúng theo quy trình, đạt yêu cầu kĩ thuật
9/- Môn trang phục trẻ em :
Sau khi học xong môn này , học viên có khả năng:
- Thiết kế và cắt may được các kiểu quần áo trẻ em
-- Ráp được sản phẩm đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật
10/- Vẽ mỹ thuật :
Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng
- Nắm được quy luật của vòng hoà sắc
- Pha phối màu, trang trí cơ bản
-- Mô tả được hình khối trong không gian
11/- Môn việt phục :
Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng:
- Thiết kế và cắt may được các kiểu áo bà ba cổ dún, cổ tròn, cổ tim, cổ lá trầu. Ao dài căn bản, áo dài cổ thuyền, cổ vuông
-- May và ráp sản phẩm đúng theo quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
12/- Thiết kế mẫu trên máy tính :
Sau khi học xong môn học này, học sinh có khả năng:
- Nắm được kiến thức cơ bản của phần mềm corel draw
-- Vẽ được các kiểu trang phục (áo, quần, váy, đầm) bằng phần mềm corel draw
13/- Thiết kế thời trang :
Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng:
- Vận dụng các nguyên tắc thiết kế thời trang vào thiết kế trang phục
- Tìm được cảm hứng sáng tác trang phục
-- Thiết kế được các story thời trang trẻ em, nam, nữ.
14/- Vẽ mẫu phẳng :
Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng:
- Trình bày một bản vẽ theo tiêu chuẩn kỹ thuật
-- Nhận diện và mô tả mẫu trang phục, các chi tiết của trang phục. Rèn luyện những kỹ năng vẽ mẫu trang phục đạt yêu cầu về kỹ thuật về thẩm mỹ, diễn đạt ý tưởng sáng tác thời trang thông gia đường nét và bản vẽ.
15/- Vẽ thời trang :
Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng:
- Nắm được tỷ lệ cơ thể và các chi tiết cơ thể người theo giải phẫu học & tiêu chuẩn thời trang.
-- Vẽ được trang phục trên người mẫu, tả chất liệu bằng màu chì & màu nước.
16/- Kiến thức thời trang :
Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng:
- Trình bày về lịch sử phát triển trang phục Việt Nam và thế giới qua các thời kỳ
- Giải thích được những đặc điểm của thời trang và mốt hiện đại trong thế giới hiện đại
-- Phân tích thị trường thời trang và dự đoán được xu hướng thời trang trong tương lai gần

SỐ LƯỢNG CÁC PHÒNG, XƯỞNG KHOA ĐANG QUẢN LÝ
Cơ sở vật chất Khoa hiện có 1 Xưởng 207A dạy thực hành, 1 Phòng 311A dạy lý thuyết trang thiết bị đủ để phục vụ giảng dạy.
II/- TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Tầm nhìn :
Đến năm 2010, khoa May &TKTT Trường trung học kỹ thuật và nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh trở thành một trong những khoa mạnh của trường đào tạo nguồn nhân lực ngành CN May & TKTT đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, tiếp cận công nghệ mới của các doanh nghiệp, 50% Giáo viên có bằng thạc sĩ.
2. Sứ mạng:
Đào tạo đội ngũ trung cấp kỹ thuật ngành May & TKTT có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, vận dụng phù hợp vào thực tế, điều hành một tổ sản xuất nhỏ.Phân tích và dự đoán xu hướng thời trang,có trình độ học tập và tiếp cận công nghệ mới đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành May &TKTT.
3. Giá trị:
- Chất lượng.
- Hiệu quả.
- Chuyên nghiệp
- Uy tín.
-- Phát triển.
IV/- TÀI LIỆU THAM KHẢO
Môn Kỹ Thuật May
Giáo trình Công Nghệ May – TS Trần Thủy Bình – NXB Giáo Dục 2005
Môn Vật Liệu May
- Giáo trình Vật Liệu May – TS Trần Thủy Bình – NXB Giáo Dục 2005
- Giáo trình Vật Liệu May – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật May&TT II
Môn Kiến Thức Thời Trang
- Giáo trình Mỹ Thuật Trang Phục – TS Trần Thủy Bình – NXB Giáo Dục 2005
- Quần áo và Trang phục – Phạm Đình Thắng – NXB Văn Hóa 1998
Môn Âu Phục Nữ
- Chương trình đào tạo của học viện Douglas Mawson.
- Metric Pattern Cutting, tác giả Winifred Aldrich.
Môn Váy Đầm
- Sách kỹ thuật cắt may toàn tập của tác giả Triệu Thị Chơi ,nhà xuất bản Đồng Tháp, năm xuất bản 1998.
- Giáo trình Váy Đầm – Dự An úc – Trường TH-KT-NV Nguyễn Hữu Cảnh
Môn Công Nghệ May
- Giáo Trình Chuẩn Bị Sản Xuất 2 – Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Dệt May Thời Trang Hà Nội - 2006
- Giáo Trình Công Nghệ Sản Xuất Hàng May Công Nghiệp – Trần Thanh Hương – Trường ĐH SPKT TP.HCM – 1996
Môn Việt Phục
- Tài liệu giảng dạy Thiết kế thời trang của các Tác giả trong nước
- Tài liệu giảng dạy Thiết kế thời trang của trường May Thời trang II
- Tài liệu giảng dạy kỹ thuật thiết kế trang phục của trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Môn Thiết Kế Thời Trang
- Giáo trình mỹ thuật trang phục – TS.Trần Thủy Bình – Nhà xuất bản Giáo Dục – 2005
- Giáo trình thiết kế quần áo – TS. Trần Thủy Bình – Nhà xuất bản Giáo Dục – 2005
- Giáo trình vật liệu may – TS. Trần Thủy Bình, ThS. Lê Thị Mai Hoa – Nhà xuất bản Giáo Dục – 2005
- Giáo trình Drawing fashion – chương trình liên kết đào tạo KTV NHC – TAFE.SA
- Gíao trình vẽ mẫu phẳng - chương trình liên kết đào tạo KTV NHC – TAFE.SA
Môn Vẽ Mỹ Thuật
- Giáo trình vẽ mỹ thuật, vẽ thời trang – chương trình liên kết đào tạo KTV NHC – TAFE.SA
Môn Trang Phục Trẻ Em
- Tài liệu giảng dạy Thiết kế thời trang trẻ em của các Tác giả trong nước
- Tài liệu giảng dạy Thiết kế thời trang của trường May Thời trang II
Môn Thiết Kế Mẫu Trên Máy Tính
- Giáo trình Đồ họa Corel Draw – trường ĐH Khoa học tự nhiên
- Giáo trình môn vẽ mẫu phẳng – chương trình TKTT Dự án Uc Trường TH KT – NV Nguyễn Hữu Cảnh
Môn Vẽ Mẫu Phẳng
- Giáo trình vẽ thiết kế phẳng - chương trình liên kết đào tạo KTV NHC - TAFE.SA
Môn Vẽ Thời Trang
- Giáo trình vẽ mỹ thuật, vẽ thời trang – chương tình liên kết đào tạo KTV NHC – TAFE.SA
Môn Quản Lý Chất Lượng
- Giáo trình quản lý chất lượng - Trần Thanh Hương – Trường ĐH SPKT TP.HCM – 2006
- Các tài liệu ISO, TCVN 2000
Máy và Thiết Bị May
- Sách Giáo trình công nghệ may của tác giả TS.Trần Thuỷ Bình (Chủ biên) ,nhà xuất Giáo Dục, năm xuất bản 2005.
- Giáo trình Máy & TB may – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật May & TT


Lượt xem: 9378 || Đăng bởi: Admin